SPLOŠNI POGOJI UPORABE
Opredelitev pojmov
Lastnik, skrbnik in upravljalec spletne strani valmea.si (v nadaljevanju: "Spletna stran") je podjetje Valmea d.o.o., s sedežem na naslovu Na Trati 11, 1210 Ljubljana- Šentvid, matična številka 8014191000.
Uporabnik spletne strani je vsaka oseba, ki obišče in uporablja katero koli stran na spletni strani valmea.si (v nadaljevanju: "Uporabnik").
Sprejemanje pogojev uporabe
Z uporabo spletne strani valmea.si se Uporabnik strinja in se zavezuje, da bo spoštoval te Splošne pogoje uporabe. Uporabnik izjavlja, da se zaveda teh pogojev in se z njimi strinja.
Pogoji uporabe opredeljujejo pravila in pogoje za uporabo spletne strani valmea.si in veljajo do preklica ali izdaje novih pogojev. Novi pogoji uporabe začnejo veljati takoj, ko so objavljeni na spletni strani valmea.si in nadomestijo prejšnje pogoje uporabe.
Vsi Uporabniki spletne strani valmea.si so dolžni spoštovati te splošne pogoje uporabe ter upoštevati varnostne smernice in politiko varstva podatkov podjetja Valmea d.o.o.
Dostopnost
Spletna stran valmea.si je na voljo za uporabo vse dni v letu, 24 ur na dan, razen v primeru kratkih tehničnih prekinitev. V primeru načrtovanih daljših prekinitev zaradi večjih tehničnih posegov bodo obvestila o motnjah objavljena najmanj tri dni pred pričetkom del.
Uporaba in odgovornost
Uporaba spletne strani valmea.si je brezplačna za Uporabnike. Lastnik spletne strani valmea.si ni odgovoren za:
 • morebitne okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica napak programske opreme ali strojne opreme,
 • morebitne poškodbe programske ali računalniške opreme Uporabnikov,
 • motnje delovanja ali nedelovanje spletne strani zaradi motenj ali izpadov internetne povezave,
 • motnje delovanja spletne strani valmea.si, ki so posledica višje sile,
 • morebitne škodljive posledice uporabe vsebin, ki jih najde Uporabnik na spletni strani valmea.si.
Uporabnik je odgovoren za vso opremo, programsko opremo in internetno povezavo, ki jo uporablja pri dostopu in uporabi spletne strani valmea.si.
Avtorske pravice
Vsebina, objavljena na spletni strani valmea.si, je avtorsko zaščitena in je v lasti podjetja Valmea d.o.o. Uporabnik nima pravice spreminjati, kopirati, distribuirati, prikazovati, izvajati, reproducirati ali prodajati nobenih informacij, slik, grafičnih prikazov, logotipov ali drugih elementov, ki so na voljo na spletni strani valmea.si, brez izrecnega pisnega dovoljenja lastnika.
Povezave in zunanje vsebine
Spletna stran valmea.si lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani ali vsebine tretjih oseb, ki niso v lasti ali pod nadzorom podjetja Valmea d.o.o. Lastnik spletne strani ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino ali točnost informacij na teh spletnih straneh ter ne jamči za varnost ali zasebnost pri obisku teh spletnih strani.
Uporaba takšnih povezav je izključno na lastno odgovornost Uporabnika.
Varstvo osebnih podatkov
Podatki, zbrani prek spletne strani valmea.si, se obdelujejo v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov najdete v Politiki zasebnosti podjetja Valmea d.o.o., ki je objavljena na spletni strani valmea.si.
Spremembe pogojev uporabe
Lastnik spletne strani valmea.si si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev uporabe. Vse spremembe bodo objavljene na spletni strani valmea.si. Uporabnike se spodbuja, da redno preverjajo te pogoje uporabe in se seznanijo z morebitnimi spremembami.
Reševanje sporov
V primeru morebitnih sporov, povezanih z uporabo spletne strani valmea.si, se stranki zavežeta, da bosta spor reševali mirno in po sporazumu. V primeru nesoglasij, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v kraju sedeža podjetja Valmea d.o.o.
Če imate kakršna koli vprašanja, skrbi ali zahteve glede pogojev uporabe, nas prosimo kontaktirajte:
Valmea, Katja Žugman s.p.
Naslov: Na Trati 11, 1210 Ljubljana-Šentvid
Telefon: +386 51 205 172
E-pošta: info@valmea.si

Hvala, ker ste obiskali našo spletno stran.
POLITIKA ZASEBNOSTI
Uvod
Podjetje Valmea d.o.o. se zavezuje, da bo varovalo zasebnost vaših osebnih podatkov v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) ter veljavno nacionalno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.
Kateri osebni podatki se obdelujejo
Podjetje Valmea d.o.o. obdeluje naslednje kategorije osebnih podatkov:
 • Ime in priimek
 • Naslov
 • Elektronski naslov
 • Telefon
 • Podatki o naročilih in plačilih
 • Druge informacije, ki jih prostovoljno posredujete prek obrazcev na naši spletni strani.
Namen obdelave osebnih podatkov
Osebni podatki se obdelujejo za naslednje namene:
 • Obdelava in izpolnjevanje naročil
 • Komunikacija in obveščanje strank o izdelkih, storitvah in promocijah
 • Izvajanje marketinških aktivnosti, vključno s pošiljanjem e-poštnih sporočil in drugih komercialnih obvestil
 • Izvajanje analiz in statističnih raziskav za izboljšanje naših izdelkov in storitev
 • Zagotavljanje ustrezne tehnične podpore in pomoči strankam.
Povezave in zunanje vsebine
Obdelava osebnih podatkov temelji na naslednjih pravnih podlagah:
 • Izvajanje pogodbe: Obdelava osebnih podatkov je potrebna za izvajanje pogodbe med stranko in podjetjem Valmea d.o.o. (npr. obdelava naročil, dostava izdelkov).
 • Privolitev: V nekaterih primerih bomo pridobili vašo izrecno privolitev za obdelavo osebnih podatkov, na primer za pošiljanje marketinških sporočil. Privolitev lahko kadar koli prekličete.
 • Zakoniti interesi: V določenih primerih bomo obdelovali osebne podatke na podlagi zakonitih interesov podjetja Valmea d.o.o., na primer za izboljšanje naših izdelkov in storitev ali za preprečevanje goljufij.
Povezave in zunanje vsebine
Podjetje Valmea d.o.o. bo osebne podatke shranjevalo samo toliko časa, kot je potrebno za dosego namenov obdelave, razen če veljavna zakonodaja določa drugače. Shranjevanje osebnih podatkov bo potekalo v skladu z notranjimi politikami in roki hrambe podjetja Valmea d.o.o.
Razkritje osebnih podatkov tretjim osebam
Vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, izposojali ali posojali tretjim osebam brez vaše izrecne privolitve, razen če to zahteva zakon ali je potrebno za izpolnitev pogodbenih obveznosti.
Vaše pravice
Kot posameznik imate določene pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. To vključuje:
 • Pravica do dostopa: Imate pravico do pridobitve informacij o tem, katere osebne podatke obdelujemo in kako se uporabljajo.
 • Pravica do popravka: Imate pravico zahtevati popravek netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov.
 • Pravica do izbrisa: V določenih okoliščinah imate pravico zahtevati izbris vaših osebnih podatkov.
 • Pravica do omejitve obdelave: V nekaterih primerih imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: Imate pravico prejeti vaše osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter jih posredovati drugemu upravljavcu podatkov..
 • Pravica do ugovora: V določenih primerih imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov.
 • Pravica do umika privolitve: Če je obdelava podatkov odvisna od vaše privolitve, imate pravico kadar koli umakniti svojo privolitev.
Če želite uveljavljati katere koli od zgoraj navedenih pravic ali imate kakršna koli vprašanja ali pritožbe glede obdelave vaših osebnih podatkov, se obrnite na nas prek kontaktnih informacij, navedenih spodaj.
Varovanje osebnih podatkov
Podjetje Valmea d.o.o. se zavezuje k varovanju osebnih podatkov in uporabi ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega dostopa, izgube, uničenja ali poškodbe podatkov. Kljub temu je treba upoštevati, da noben prenos podatkov prek interneta ni stoodstotno varen in da ni mogoče zagotoviti popolne varnosti.
Spremembe politike zasebnosti
Podjetje Valmea d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe te politike zasebnosti. V primeru pomembnih sprememb bomo obvestili stranke prek naše spletne strani ali drugih ustrezno vidnih kanalov.
10 Kontaktni podatki

Če imate kakršna koli vprašanja, skrbi ali zahtevate uveljavljanje svojih pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, nas prosimo kontaktirajte:
Valmea, Katja Žugman s.p.

Naslov: Na Trati 11, 1210 Ljubljana-Šentvid

Telefon: +386 51 205 172

E-pošta: info@valmea.si


Hvala, ker ste obiskali našo spletno stran.
SPLOŠNI POGOJI UPORABE
Opredelitev pojmov
Lastnik, skrbnik in upravljalec spletne strani valmea.si (v nadaljevanju: "Spletna stran") je podjetje Valmea d.o.o., s sedežem na naslovu Na Trati 11, 1210 Ljubljana- Šentvid, matična številka 8014191000.
Uporabnik spletne strani je vsaka oseba, ki obišče in uporablja katero koli stran na spletni strani valmea.si (v nadaljevanju: "Uporabnik").
Sprejemanje pogojev uporabe
Z uporabo spletne strani valmea.si se Uporabnik strinja in se zavezuje, da bo spoštoval te Splošne pogoje uporabe. Uporabnik izjavlja, da se zaveda teh pogojev in se z njimi strinja.
Pogoji uporabe opredeljujejo pravila in pogoje za uporabo spletne strani valmea.si in veljajo do preklica ali izdaje novih pogojev. Novi pogoji uporabe začnejo veljati takoj, ko so objavljeni na spletni strani valmea.si in nadomestijo prejšnje pogoje uporabe.
Vsi Uporabniki spletne strani valmea.si so dolžni spoštovati te splošne pogoje uporabe ter upoštevati varnostne smernice in politiko varstva podatkov podjetja Valmea d.o.o.
Dostopnost
Spletna stran valmea.si je na voljo za uporabo vse dni v letu, 24 ur na dan, razen v primeru kratkih tehničnih prekinitev. V primeru načrtovanih daljših prekinitev zaradi večjih tehničnih posegov bodo obvestila o motnjah objavljena najmanj tri dni pred pričetkom del.
Uporaba in odgovornost
Uporaba spletne strani valmea.si je brezplačna za Uporabnike. Lastnik spletne strani valmea.si ni odgovoren za:
 • morebitne okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica napak programske opreme ali strojne opreme,
 • morebitne poškodbe programske ali računalniške opreme Uporabnikov,
 • motnje delovanja ali nedelovanje spletne strani zaradi motenj ali izpadov internetne povezave,
 • motnje delovanja spletne strani valmea.si, ki so posledica višje sile,
 • morebitne škodljive posledice uporabe vsebin, ki jih najde Uporabnik na spletni strani valmea.si.
Uporabnik je odgovoren za vso opremo, programsko opremo in internetno povezavo, ki jo uporablja pri dostopu in uporabi spletne strani valmea.si.
Avtorske pravice
Vsebina, objavljena na spletni strani valmea.si, je avtorsko zaščitena in je v lasti podjetja Valmea d.o.o. Uporabnik nima pravice spreminjati, kopirati, distribuirati, prikazovati, izvajati, reproducirati ali prodajati nobenih informacij, slik, grafičnih prikazov, logotipov ali drugih elementov, ki so na voljo na spletni strani valmea.si, brez izrecnega pisnega dovoljenja lastnika.
Povezave in zunanje vsebine
Spletna stran valmea.si lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani ali vsebine tretjih oseb, ki niso v lasti ali pod nadzorom podjetja Valmea d.o.o. Lastnik spletne strani ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino ali točnost informacij na teh spletnih straneh ter ne jamči za varnost ali zasebnost pri obisku teh spletnih strani.
Uporaba takšnih povezav je izključno na lastno odgovornost Uporabnika.
Varstvo osebnih podatkov
Podatki, zbrani prek spletne strani valmea.si, se obdelujejo v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov najdete v Politiki zasebnosti podjetja Valmea d.o.o., ki je objavljena na spletni strani valmea.si.
Spremembe pogojev uporabe
Lastnik spletne strani valmea.si si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev uporabe. Vse spremembe bodo objavljene na spletni strani valmea.si. Uporabnike se spodbuja, da redno preverjajo te pogoje uporabe in se seznanijo z morebitnimi spremembami.
Reševanje sporov
V primeru morebitnih sporov, povezanih z uporabo spletne strani valmea.si, se stranki zavežeta, da bosta spor reševali mirno in po sporazumu. V primeru nesoglasij, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v kraju sedeža podjetja Valmea d.o.o.
Če imate kakršna koli vprašanja, skrbi ali zahteve glede pogojev uporabe, nas prosimo kontaktirajte:
Valmea, Katja Žugman s.p.
Naslov: Na Trati 11, 1210 Ljubljana-Šentvid
Telefon: +386 51 205 172
E-pošta: info@valmea.si

Hvala, ker ste obiskali našo spletno stran.
POLITIKA ZASEBNOSTI
Uvod
Podjetje Valmea d.o.o. se zavezuje, da bo varovalo zasebnost vaših osebnih podatkov v skladu z določbami Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) ter veljavno nacionalno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.
Kateri osebni podatki se obdelujejo
Podjetje Valmea d.o.o. obdeluje naslednje kategorije osebnih podatkov:
 • Ime in priimek
 • Naslov
 • Elektronski naslov
 • Telefon
 • Podatki o naročilih in plačilih
 • Druge informacije, ki jih prostovoljno posredujete prek obrazcev na naši spletni strani.
Namen obdelave osebnih podatkov
Osebni podatki se obdelujejo za naslednje namene:
 • Obdelava in izpolnjevanje naročil
 • Komunikacija in obveščanje strank o izdelkih, storitvah in promocijah
 • Izvajanje marketinških aktivnosti, vključno s pošiljanjem e-poštnih sporočil in drugih komercialnih obvestil
 • Izvajanje analiz in statističnih raziskav za izboljšanje naših izdelkov in storitev
 • Zagotavljanje ustrezne tehnične podpore in pomoči strankam.
Povezave in zunanje vsebine
Obdelava osebnih podatkov temelji na naslednjih pravnih podlagah:
 • Izvajanje pogodbe: Obdelava osebnih podatkov je potrebna za izvajanje pogodbe med stranko in podjetjem Valmea d.o.o. (npr. obdelava naročil, dostava izdelkov).
 • Privolitev: V nekaterih primerih bomo pridobili vašo izrecno privolitev za obdelavo osebnih podatkov, na primer za pošiljanje marketinških sporočil. Privolitev lahko kadar koli prekličete.
 • Zakoniti interesi: V določenih primerih bomo obdelovali osebne podatke na podlagi zakonitih interesov podjetja Valmea d.o.o., na primer za izboljšanje naših izdelkov in storitev ali za preprečevanje goljufij.
Povezave in zunanje vsebine
Podjetje Valmea d.o.o. bo osebne podatke shranjevalo samo toliko časa, kot je potrebno za dosego namenov obdelave, razen če veljavna zakonodaja določa drugače. Shranjevanje osebnih podatkov bo potekalo v skladu z notranjimi politikami in roki hrambe podjetja Valmea d.o.o.
Razkritje osebnih podatkov tretjim osebam
Vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, izposojali ali posojali tretjim osebam brez vaše izrecne privolitve, razen če to zahteva zakon ali je potrebno za izpolnitev pogodbenih obveznosti.
Vaše pravice
Kot posameznik imate določene pravice v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov. To vključuje:
 • Pravica do dostopa: Imate pravico do pridobitve informacij o tem, katere osebne podatke obdelujemo in kako se uporabljajo.
 • Pravica do popravka: Imate pravico zahtevati popravek netočnih ali nepopolnih osebnih podatkov.
 • Pravica do izbrisa: V določenih okoliščinah imate pravico zahtevati izbris vaših osebnih podatkov.
 • Pravica do omejitve obdelave: V nekaterih primerih imate pravico zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov: Imate pravico prejeti vaše osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ter jih posredovati drugemu upravljavcu podatkov..
 • Pravica do ugovora: V določenih primerih imate pravico ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov.
 • Pravica do umika privolitve: Če je obdelava podatkov odvisna od vaše privolitve, imate pravico kadar koli umakniti svojo privolitev.
Če želite uveljavljati katere koli od zgoraj navedenih pravic ali imate kakršna koli vprašanja ali pritožbe glede obdelave vaših osebnih podatkov, se obrnite na nas prek kontaktnih informacij, navedenih spodaj.
Varovanje osebnih podatkov
Podjetje Valmea d.o.o. se zavezuje k varovanju osebnih podatkov in uporabi ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za preprečevanje nepooblaščenega dostopa, izgube, uničenja ali poškodbe podatkov. Kljub temu je treba upoštevati, da noben prenos podatkov prek interneta ni stoodstotno varen in da ni mogoče zagotoviti popolne varnosti.
Spremembe politike zasebnosti
Podjetje Valmea d.o.o. si pridržuje pravico do spremembe te politike zasebnosti. V primeru pomembnih sprememb bomo obvestili stranke prek naše spletne strani ali drugih ustrezno vidnih kanalov.
10 Kontaktni podatki

Če imate kakršna koli vprašanja, skrbi ali zahtevate uveljavljanje svojih pravic v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, nas prosimo kontaktirajte:
Valmea, Katja Žugman s.p.

Naslov: Na Trati 11, 1210 Ljubljana-Šentvid

Telefon: +386 51 205 172

E-pošta: info@valmea.si


Hvala, ker ste obiskali našo spletno stran.