POSTOPEK OCENE VREDNOSTI
Izdelek brez naslova (3)
ODDAJA NAROČILA
Izdelek brez naslova (7)
Izdelek brez naslova (8)
PREGLED PODATKOV
Izdelek brez naslova (7)
Izdelek brez naslova (5)
OGLED NEPREMIČNINE
Izdelek brez naslova (7)
Izdelek brez naslova (6)
IZDELAVA POROČILA
Izdelek brez naslova (1)
Oceno vrednosti lahko naročite preko telefona, elektronske pošte ali osebno. Preden lahko začnemo z oceno vrednosti od vas potrebujemo sledeče podatke:
Izdelek brez naslova (2)
Po prejemu ključnih podatkov o nepremičnini preverimo ustreznost le teh, preverimo: Pripravimo analizo trga nepremičnin in dejavnikov, ki bi lahko imeli vpliv na končno vrednost ocenjevane nepremičnine.
2
Dogovorimo se za ustrezen ogled nepremičnine in opravimo strokoven ogled na terenu. Premerimo vse prostore in naredimo nekaj fotografij. Zapišemo morebitne obnove in ostale lastnosti nepremičnine. Na ogledu je lahko prisoten kdorkoli, ki lahko omogoči dostop do nepremičnine.
2 (1)
Pripravimo pisno poročilo, ki vključuje vse potrebne informacije za ustrezno razumevanje ocenjevanja vrednosti. Poročilo obsega opis izvedenega dela, uporabljene metode in pristope pri ocenjevanju, ključne podatke, ki so bili uporabljeni, osnovne predpostavke, sklep o vrednosti in glavne razloge za sprejetje tega sklepa, ter datum, ko je poročilo bilo izdelano.

POSTOPEK OCENE VREDNOSTI
Izdelek brez naslova (30)
Izdelek brez naslova (1)
Oceno vrednosti lahko naročite preko telefona, elektronske pošte ali osebno. Preden lahko začnemo z oceno vrednosti od vas potrebujemo sledeče podatke:
Izdelek brez naslova (2)
Po prejemu ključnih podatkov o nepremičnini preverimo ustreznost le teh, preverimo: Pripravimo analizo trga nepremičnin in dejavnikov, ki bi lahko imeli vpliv na končno vrednost ocenjevane nepremičnine.
2
Dogovorimo se za ustrezen ogled nepremičnine in opravimo strokoven ogled na terenu. Premerimo vse prostore in naredimo nekaj fotografij. Zapišemo morebitne obnove in ostale lastnosti nepremičnine. Na ogledu je lahko prisoten kdorkoli, ki lahko omogoči dostop do nepremičnine.
2 (1)
Pripravimo pisno poročilo, ki vključuje vse potrebne informacije za ustrezno razumevanje ocenjevanja vrednosti. Poročilo obsega opis izvedenega dela, uporabljene metode in pristope pri ocenjevanju, ključne podatke, ki so bili uporabljeni, osnovne predpostavke, sklep o vrednosti in glavne razloge za sprejetje tega sklepa, ter datum, ko je poročilo bilo izdelano.

NAROČI CENITEV
NAROČI CENITEV