Izdelek brez naslova (3)
S širokim spektrom storitev na področju energetskih rešitev, ki vključujejo izdelavo energetskih izkaznic, termografijo, korekcijske faktorje in podobno, nudimo celovito podporo pri optimizaciji vaše energetske učinkovitosti, kar pripomore k zmanjšanju stroškov in trajnostnemu razvoju vašega podjetja ali objekta. Specializirani smo na področju posredovanja poslovnih nepremičnin in sicer pri nakupu/prodaji ali najemu/oddaji nepremičnin.
ENERGETSKE
REŠITVE
< /div>
Izdelek brez naslova (1)

   ENERGETSKE
   REŠITVE
Izdelek brez naslova (3)
S širokim spektrom storitev na področju energetskih rešitev, ki vključujejo izdelavo energetskih izkaznic, termografijo, korekcijske faktorje in podobno, nudimo celovito podporo pri optimizaciji vaše energetske učinkovitosti, kar pripomore k zmanjšanju stroškov in trajnostnemu razvoju vašega podjetja ali objekta. Specializirani smo na področju posredovanja poslovnih nepremičnin in sicer pri nakupu/prodaji ali najemu/oddaji nepremičnin.
ENERGETSKE IZKAZNICE
Izdelek brez naslova (2)
     ENERGETSKE IZKAZNICE
Izdelek brez naslova (2)
Z dolgoletnimi izkušnjami s področja ocenjevanja vseh tipov nepremičnin po celotni Sloveniji imamo stalen pregled na trgom in znamo najti pravo rešitev, zagotoviti varnost in ponuditi celovite rešitve. Zaradi razširjene baze strank, ki vključuje lastnike nepremičnin, investitorje in iskalce nepremičnin, imamo edinstveno prednost pri povezovanju pravih kupcev in prodajalcev. Naša široka mreža omogoča večje možnosti za uspešno transakcijo in hitrejšo prodajo ali najem vaše nepremičnine. Poleg tega ponujamo tudi strokovno pravno in finančno svetovanje, kjer vam naša ekipa pomaga pri razumevanju in izpolnjevanju pravnih zahtev, pregledu pogodb, urejanju financiranja ter drugih pomembnih vidikov posla. S tem zagotavljamo varnost, zanesljivost in skladnost s predpisi pri vaši transakciji.
Prav tako verjamemo v pomembnost profesionalnega odnosa in v popolno zadovoljstvo naših strank. Razumemo, da je nepremičnina za posameznika izjemno pomembna in da lahko nakup, prodaja ali najem predstavljajo pomembne življenjske odločitve. Zato se osredotočamo na tesno sodelovanje s strankami in upoštevamo njihove želje ter individualne potrebe. S strokovnostjo, izkušnjami in obsežnim znanjem na področju nepremičninskega trga smo sposobni svetovati strankam glede možnosti, ki najbolje ustrezajo njihovim potrebam. Skupaj oblikujemo prilagojeno strategijo, ki omogoča dosego želenih ciljev in maksimiranje vrednosti nepremičnine.
Izdelek brez naslova (4)
ENERGETSKI PREGLEDI
Izdelek brez naslova (4)
ENERGETSKI PREGLEDI
Ponujamo celovite storitve na področju energetskih rešitev, med katerimi izstopajo naši energetski pregledi. Energetski pregled je sistematičen in podroben pregled porabe energentov in energije v vseh segmentih delovanja podjetja. Naš cilj je pomagati podjetjem pri racionalizaciji porabe energentov in zmanjšanju stroškov energije.
Pri energetskih pregledih se osredotočamo na analizo porabe energije v stavbah, procesih in transportu. S skrbnim pregledom vseh segmentov poslovanja podjetja pridobimo celovito sliko stanja in identificiramo možne smotrne ukrepe za doseganje energetskih ciljev. Naša ekipa strokovnjakov vam bo pomagala opredeliti namen in obseg pregleda ter vam svetovala glede ustrezne subvencije, ki jo lahko pridobite (do 50% s strani države) za izvedbo ukrepov.
Celoviti energetski pregled vključuje tudi finančno oceno predlaganih aktivnosti, kar vam omogoča informirano odločanje o izvedbi ukrepov za učinkovitejšo rabo energije, zmanjšanje stroškov ter zmanjšanje tveganj povezanih s cenami in dobavljivostjo energentov.
KOREKCIJSKI FAKTORJI
Izdelek brez naslova (6)
      KOREKCIJSKI FAKTORJI
Izdelek brez naslova (6)
Korekcijske oziroma korekturne faktorje je potrebno izračunati za vsa stanovanja v večstanovanjskih stavbah s skupnim ogrevanjem zaradi različnih toplotnih izgub stanovanj, ki so posledica lege stanovanja, površine zunanjega ovoja in toplotnih karakteristik ovoja. Na ta način se izvede pravičnejša delitev porabniških deležev porabljene toplote v posameznem delu stavbe oz. stanovanju.
Preračun korekcijskih faktorjev je potrebno narediti ob izvedbi toplotno izolacijske fasade ali izolacije strehe oziroma najkasneje do 1.1.2025. Izračun korekcijskih faktorjev se naredi za vsa stanovanja vezana na skupni ogrevalni sistem oziroma del sistema z ločenim merjenjem porabljene toplotne energije za ogrevanje.
Izdelek brez naslova (7)
ENERGETSKO SVETOVANJE
Izdelek brez naslova (7)
ENERGETSKO SVETOVANJE
Glavna naloga energetskega svetovanja je osveščanje in izobraževanje o ukrepih učinkovite rabe energije ter uporabi obnovljivih virov energije v okolju. Skozi celosten pregled vaše porabe energije v domu ali poslovnem prostoru vam pomagamo pri prepoznavanju priložnosti za prihranek energije, optimizacijo energetskih sistemov ter izbiro ustreznih obnovljivih virov energije. Naš cilj je, da vam pomagamo zmanjšati stroške energije, izboljšati energetsko učinkovitost ter prispevati k zmanjšanju okoljskega odtisa.
PROJEKTNE REŠITVE
Izdelek brez naslova (8)
      PROJEKTNE REŠITVE
Izdelek brez naslova (8)
Namenjeno strankam, ki se ukvarjajo s projektiranjem in gradnjo energetsko učinkovitih objektov. S strokovnim znanjem in izkušnjami v energetskem sektorju vam pomagamo pri načrtovanju in izvedbi projektov, ki izpolnjujejo najvišje energetske standarde. S celovito analizo, optimizacijo energetskega sistema ter uporabo naprednih tehnologij in materialov vam zagotavljamo energetsko učinkovite in trajnostne rešitve, ki vam omogočajo doseganje zmanjšanja stroškov energije, manjšega vpliva na okolje ter izboljšanja udobja in kakovosti bivanja v objektih.
V sodelovanju z
V sodelovanju z
POŠLJI POVPRAŠEVANJE
POŠLJI POVPRAŠEVANJE